100 woorden
Derde prijs Georges Leroy 2021 (schrijfwedstrijd voor dichters en schrijvers in nederland en België)